نویسنده = الهه معینی سده
خواص مغناطیسی اکسید روی آلاییده شده با فلزات واسطه

دوره 12، شماره 45، دی 1395، صفحه 33-37

الهه معینی سده؛ طیبه صیاد جنگلی؛ سیده ثریا موسوی