نویسنده = سید اویس میرابوطالبی
مروری بر روش‌های تولید نانولوله‌های کربنی به روش رسوب بخار شیمیایی

دوره 12، شماره 45، دی 1395، صفحه 20-27

سید اویس میرابوطالبی؛ رضا میراحمدی باباحیدری