نویسنده = بیژن غفاری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نانو‌ساختار‌ها برای مدیریت نور در ادوات الکترواپتیکی

دوره 14، شماره 50، بهار 1397، صفحه 35-46

سید جواد حسینی؛ بابک عفافی؛ بیژن غفاری