نویسنده = علی اصغر تاتاری
تعداد مقالات: 1
1. تولید و کاربردهای نانوسلولز از مواد لیگنوسلولزی به عنوان یک منبع پایدار

دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 40-51

علی اصغر تاتاری؛ احسان شکاریان؛ سمیه حیدری