نویسنده = نفیسه فرهادیان
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد نانوحامل‌های لیپیدی به فرم SLN و NLC در مباحث دارو رسانی

دوره 13، شماره 49، دی 1396، صفحه 23-29

سیده لیلا هاتفی؛ نفیسه فرهادیان


3. بررسی روش‎‌های سنتز نانوکپسول‌ها به عنوان ‏نانوحامل‌های دارویی

دوره 11، شماره 41، دی 1394، صفحه 46-50

فرانک دهقانی؛ نفیسه فرهادیان؛ امیر بی‌ ریایی


4. بررسی روش‌های سنتز نانوکپسول‌ها به عنوان نانوحامل‌های دارویی

دوره 11، شماره 39، تیر 1394، صفحه 27-32

فرانک دهقانی؛ نفیسه فرهادیان؛ امیر بی ریایی


5. بررسی روش‌های اصلاح ساختار سطح نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به منظور کاربرد در دارورسانی هدفمند

دوره 10، شماره 35، تیر 1393، صفحه 12-18

اعظم خیرآبادی؛ نفیسه فرهادیان؛ طاهره روحانی بسطامی