نویسنده = نوشین نیک نیا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر روش های تولید نانوامولسیون های خوراکی

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 5-8

نوشین نیک نیا؛ بابک قنبرزاده